Swat Güvenlik Avcılar’da Kendinden Bahsettirmeye Devam Ediyor

2013 yılında Uluslararası Taktik ve Güvenlik Araştırma Enstitüsü’nü oluşturan Bir Dünya Markası Olan Swat Güvenlik, AVCILAR’da Eğitim ve Koruma hizmetleri A.Ş. Olarak özel güvenlik ve elektronik güvenlik sistemleri konularında, kamu ve özel şirketlere danışmanlık hizmeti sunmaya başladı.

     Swat Güvenliğin Sahibi Ahmet Soysal Yaptığı Açıklamasında ;ilgi, yöntem, yazılım ve donanım alt yapısı ile bünyesindeki niteliği ve deneyimli yüksek uzman kadroları ile müşterilerinin kurumsallaşmasına ve rekabet üstünlüğü sağlamasına destek verecek olan yönetim sistemleri ve yapılandırma ihtiyaçlarını gerçekleştirmektir.

SWAT GÜVENLİK, Özel Güvenlik Hizmetleri ve Eğitim Faaliyetleri için bu alanda 26 Haziran 2004 tarihinde yürürlüğe giren 5188 sayılı yasa kapsamı çerçevesin de eğitim ve faaliyet izin belgelerini İçişleri Bakanlığından alarak resmi olarak hizmet veren bir kuruluştur. Modern yöntem ve çözümler ile uyguladığı kalite yönetim sistemiyle, 7/24 hizmet veren Türkiye’de faaliyet gösteren en seçkin güvenlik kuruluşlarından biridir. 

Soysal Konuşmasında ; Şirketimiz Emniyet ve Asayiş konularında genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olabilmek ve özel mülkü koruyabilmek maksadıyla yasalarda verilen özel güvenlik ve koruma görevlerini yapabilecek; Teknik ve taktik bilgiye, yüksek iş disiplinine, mesleki ve genel kültüre sahip, hukukun üstünlüğüne inanmış, insan haklarına saygılı, çağdaş ve dinamik düşünce sistemini benimseyen, gelişen teknolojilere uyum sağlayabilecek, yetkilerini ve uygulanış tarzlarını kavramış, etkili iletişim kurabilen yüksek karakter ve niteliklere sahip Özel Güvenlik Görevlileri yetiştirmektedir.

Swat Güvenliğin Sahibi Soysal Açıklamasında ; Şirketimiz bünyesinde Belediye Hizmetleri ,Site Yönetim Hizmetleri ,Mağaza Güvenliği ,okul ve kolej güvenliği, elçilik ve konsolosluk güvenliği , tatil köyü ile otel güvenliği , şahsi güvenlik koruma konularında hizmet vermekteyiz dedi.