STK’LAR İSTANBUL’DA BİR ARAYA GELDİ

Sivil Toplum Kuruluşlarının yerel ve merkezi düzeyde karar alma süreçlerine daha etkin katılımı güçlü bir demokratik yapının temel taşlarını oluşturuyor. Etkin katılımın sağlıklı işleyebilmesi içinse hem kamu kurumları hem de sivil toplumun aralarındaki iletişimi, karşılıklı anlayışı ve iş birliğini güçlendirmeleri gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği ortak finansmanıyla hayata geçirilen ve T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Kamu-STK İş Birliği Projesi de bu ihtiyaca yanıt olacak bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapıyor.

Kamu-STK İş Birliği Projesi kapsamında hayata geçirilen faaliyetlerden biri de Türkiye’nin 20 pilot ilinde düzenlenen Sivil Toplum Günleri.  Bu toplantılar, aralarında valilik, belediye, kalkınma ajansları, merkezi yönetimlerinin il temsilcileri, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı 100’e yakın temsilciye ev sahipliği yapıyor. İlki 9-10 Nisan tarihlerinde Bursa’da gerçekleşen Sivil Toplum Günleri daha sonra 12-13 Nisan Adana; 26-27 Nisan Çorum; 3-4 Eylül İzmir; 6-7 Eylül Denizli; 12-13 Eylül Konya; 25-26 Eylül Çanakkale; 2-3 Ekim Erzurum, 14-15 Kasım Trabzon, 29-30 Kasım Ankara, 07-08 Ocak Zonguldak, 10-11 Ocak Kocaeli, 15-16 Ocak Eskişehir, 4-5 Şubat Gaziantep, 7-8 Şubat Mardin, 18-19 Şubat Malatya, 21-22 Şubat Sivas, 26-27 Şubat Antalya ve 05-06 Mart 2019 tarihinde Van’da düzenlendi.  İki gün süren ve katılımcılar arasında etkili iletişimin temellerinin atıldığı bu etkinlikler, İstanbul’da düzenlenecek toplantıyla tamamlanıyor.

İstanbul Sivil Toplum Günleri, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı İzzet Güven’in konuşmalarıyla başladı. Program süresince, katılımcılara sivil toplum kavramı ve sivil toplumun öneminden bahsedildi. Kamu ile sivil toplum arasındaki iletişim ve iş birliğinin arttırılmasına yönelik iyi uygulama örnekleri ve yurtdışına yapılan çalışma ziyaretlerinden edinilen izlenimler paylaşıldı. Ayrıca, İçişleri Bakanlığı bütçesinden derneklere proje karşılığı yapılan desteklere ilişkin bilgilendirme ile Avrupa Birliği hibeleri konusunda detaylı sunumlar yapıldı. Devamında ise, kamu sektörü ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin mevcut durumunun değerlendirildiği bir panel düzenlendi. Moderatörlüğünü Proje Teknik Destek Ekibinden Ferda Öztürk’ün gerçekleştirdiği panelde İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği (IKADDER) Yönetim Kurulu Başkanı Funda Akyol; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Ali Fuat Karaman;  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi – Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ile Çocuk ve Gelecek Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Elif Esen konuşmacı olarak yer aldı. Kamu – STK iş birliğinin önündeki engeller ve bunlara yönelik çözüm önerilerinin sunulduğu panel oturumunda iş birliğine dair iyi uygulama örnekleri de paylaşıldı.

Programın ilk gününde, katılımcılar  atölye çalışmaları aracılığıyla STK’ların sorumlulukları ve yardım toplama; işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik çözüm önerileri ve proje ortaklığı geliştirme; STK’ların sorunları ve ihtiyaçları ile kamu ve STK’lar arası iletişim ve diyalog konularında bölgelerine özel bir çalışma gerçekleştirip, yol haritası ortaya koydu.

Sivil Toplum Günleri, STK’lar ve kamu sektörü temsilcilerinin görüş alışverişinde bulunmasına, birbirlerinin çalışma dinamiklerini anlamasına, yerel düzeyde ileriye dönük etkileşimlerde istifade edilebilecek verimli iş birliği yolları ve iletişim kanalları geliştirmeye yönelik bir platform olarak tasarlandı. Etkinlikte bu amaçla il genelinde faaliyetlerini sürdüren STK’ların çalışmalarını tanıtabileceği oturumlar da düzelendi.

 

Kamu-STK İş Birliği Projesi, Sivil Toplum Günleriyle İzmir’den Mardin’e; Sivas’tan, Çanakkale’ye toplam 20 ilde kamu ve sivil toplum kuruluşlarından 2 bin temsilcinin güçlü bir iletişim için bir araya getirdi.

 

 

 

PROJE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BASIN BİLGİ NOTU

Neden Kamu-STK İş Birliği Projesi?

Sivil toplum kuruluşlarının karar alma süreçlerine etkin katılımını sağlamak hedefini gerçekleştirmek üzere, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından hem kamu görevlilerinin hem de sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak  iş birliğine uygun ortamın oluşturulması amacıyla Kamu-STK İş Birliği Projesini yürütülüyor.

Proje faaliyetleri arasında neler yer alıyor?

EĞİTİM İHTİYAÇLARI BELİRLENİYOR

Temelinde kamu çalışanlarının kapasite artırımı olan projede, hangi alanlarda eğitim ihtiyacı bulunduğunu belirlemek ve kamu görevlilerinin sivil toplum kavramı ve rolüne ilişkin mevcut anlayışını tespit etmek üzere bir eğitim ihtiyaç analizi çalışması yapılıyor. Belirlenen on pilot ilde üç yüze yakın kişiyle yapılan yüz yüze görüşmelerin yanı sıra anket çalışmalarının sonucunda elde edilen veriler, hem eğitim içerikleri hem de proje sonunda ortaya çıkarılacak Sivil Toplum Kuruluşları Algı Analizine zemin oluşturuyor.

YERELDE KAPASİTE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ DÜZENLENİYOR

Türkiye’nin farklı illerinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve bu kuruluşlarla birlikte çalışan kamu görevlileri arasındaki iletişim ve iş birliğinin güçlendirilmesi hedefiyle, bu iki gruba yönelik eğitimler düzenleniyor. Bu eğitimler;  proje boyunca mentörlük, danışmanlık ve uzmanlık sağlamak ve proje faaliyetlerini desteklemek üzere kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum temsilcilerden meydana gelen Uzman Gruplarınca veriliyor. Her bir eğitimin 2 gün sürmesi ve bu eğitimlerin her birine sivil toplum ve kamudan yirmi kişinin katılımı bekleniyor.

Ayrıca tamamlanan her eğitimin ardından, uzman grubu üyelerinin her biri eğitime katılan bir sivil toplum kuruluşuyla eşleştiriliyor. Bu eşleştirme kapsamında, söz konusu sivil toplum kuruluşunun özel eğitim ihtiyacı belirlenerek, yine uzman grubu tarafından bu alanda destekleniyor.

 

KAMU GÖREVLİLERİNE YÖNELİK EĞİTİM VE KAPASİTE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Projenin temel hedeflerinden biri de kamu görevlilerinin sivil toplum kavramı ve rolü konusunda bilgi ve anlayışını geliştirilmesi ve özellikle hukuki konularda sivil toplum kuruluşlarının doğru yönlendirilmesidir. Bu hedef doğrultusunda ilgili kamu görevlilerinin bilgi ve becerilerini arttırmak üzere her biri iki gün sürecek bir dizi eğitim çalışması yapılıyor. İçişleri Bakanlığı görevlileri, seçimle göreve gelen yetkililer, belediye personeli ve Yerel Yönetimlerin üst düzey yöneticileri için toplamda en az bin beş yüz kamu görevlisinin katılması beklenen bu eğitimlerin konuları eğitim ihtiyaçları analizinde belirlenen öncelikli alanlardan oluşuyor.

Bunlara ek olarak, İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı ile iş birliği içerisinde kamu görevlilerine yönelik bir dâhili eğitim modülü hazırlanıyor. Ayrıca, Kaymakam adayları için ‘Sivil Toplum’ konusundaki standart eğitim modülü güncelleniyor. Bu programlar için eğitim materyalleri ve el kitapları oluşturuluyor.

ÇALIŞMA ZİYARETLERİ DÜZENLENİYOR

Kamu ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliği modellerinin yerinde incelenmesi ve Avrupa Birliği üye ülkelerindeki mevcut uygulamalarının gözlemlenmesi için altı üye ülkeye çalışma ziyareti düzenleniyor.

BİLGİ MERKEZİ SİSTEMİ KURULUYOR

Sivil toplum ve kamu görevlilerinin çalışmalarını daha etkin hale getirmek için ihtiyaç duyacağı belge, rapor ve eğitim materyalleri gibi kaynakları içinde barındıracak bir online platform kuruluyor. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yönetilecek olan bu platform tüm sivil toplum kuruluşları ve kamu kuruluşlarının erişimine imkân verecek bir sistem olarak geliştiriliyor.

SİVİL TOPLUM GÜNLERİ DÜZENLENİYOR

Türkiye genelinde yirmi pilot ilde iki günlük Sivil Toplum Günleri düzenleniyor. Pilot il ve çevre illerden katılımın gerçekleşeceği Sivil Toplum Günleri aracılığıyla toplam 2000 kişiye ulaşılarak yerel düzeyde iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ALGI RAPORU YAYINLANIYOR

Proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından, on ilde yapılacak yüz yüze görüşmeler ve anket çalışmaları sonucunda kapsamlı bir rapor çalışması yapılıyor. Hazırlanacak  Sivil Toplum Kuruluşları Algı Raporu, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla paylaşılıyor.